Tag Archives: chẳm chéo rau

Không nơi đâu có được gia vị mang tên “chẳm chéo”

Chẳm chéo là một trong những loại gia vị cực lạ được xem là đặc sản Việt Nam mà chỉ được tìm thấy tại các vùng Tây Bắc. Với thứ gia vị này dù bạn đang ăn bất kỳ một món ăn đặc sản nào ở vùng Tây Bắc mà thiếu một chén chẳm chéo