Tag Archives: mồ hôi

Những căn bệnh nhận biết từ mồ hôi.

Nhiều người thường suy nghĩ rằng việc ra mồ hôi đó chỉ là một trong những hoạt động sinh lý rất bình thường của con người nhằm khiến cho cơ thể giải được cơn nóng giúp thân nhiệt trong cơ thể được điều hòa sức khỏe. Tuy nhiên, nếu việc ra nhiều mồ hôi thì